Snublesten i Svendborg-Skårup

foto: privateje

OLEG NIELS ALEXANDER SAUCANT

Oleg Niels Alexander Saucant, fotograf og modstandsmand , organiseret i Studenternes Efterretningstjeneste. Født den 28.10.1920, død d. 21.12.1949, syg af skader fra sin tid som KZ-fange i Neuengamme, med udekommandoerne Dessauer Ufer og Bullenhuser Damm, Hamborg.

Snublesten Fyn lagde en snublesten for Oleg Saucant den 12. aug. 2022. Den ligger ud for hans sidste frivillige bopæl, Skårup Vinkelvej 9, Skårup Fyn.


Jan Viuf Hansen. Fotograf: Henning Philbert: Mindehøjtidelighed for Oleg Alexander Saucant.

Ninon Schloss & Dorte Schmidt-Nielsen: Så ligger den dèr i fortovet, snublestenen for Oleg Saucant

https://www.folkogfae.dk/_files/ugd/aaceec_2c59d68a1e744b1e86f6da31bf0281e3.pdf

scroll ned til siderne 19 - 22

tv: Asger Bondo, musiker, holdt mindetalen om Oleg Saucant - Leg, som han hed. Asger og hans søskende har mange gange hørt deres far Niels fortælle om Oleg, for Niels og Oleg gik i gymnasiet i Svendborg sammen, Niels kom i hjemmet på Vinkelvej i Skårup, og Oleg og Niels var venner lige til Oleg døde i 1949 af skader fra sit fangenskab i Neuengamme og dens udelejre.

Snublestenen ud for Oleg Saucants sidste frivillige bopæl, Skårup Vinkel 9, 5881 Skårup Fyn

Dorte Schmidt-Nielsen, Snublesten Fyn, bød velkommen til højtideligheden for Oleg Saucant.

Ninon Schloss, Snublesten Fyn

TRIO KLARI v. René Højlund, Ulla Østergaard og Asger Bondo. TRIO KLARI spillede et potpourri af

Sænk kun dit hoved, du blomst. En aftensang. Tekst Johs. Jørgensen, melodi Carl Nielsen.
Derfor kan vort øje glædes. Tekst Chr. Richard, melodi Carl Nielsen.

Svantes svanesang. Tekst og melodi: Benny Andersen. Sidste vise i Svantes viser 1973.

Bo Hansen, borgmester, deltog i højtideligheden på Vinkelvej i Skårup.


Foto: Svendborg Byhistoriske Arkiv

William Alfred Martin Mikkelsen

William Alfred Martin Mikkelsen, født den 2.10.1886 i Svendborg, død 18.3.1945 - mishandlet og skudt af Gestapo.

William Mikkelsen var maskinarbejder på Svendborg Skibsværft. Den 18.3.1945 var han på vej hjem fra aftenarbejde på Brydegaardsvej, men røg ulykkeligvis ind i det såkaldte "Skattergade-slag" i Svendborg. Han blev holdt op af Gestapo i Korsgade. Han kunne ikke tysk; men da han havde været emigreret til Staterne i nogle år, talte han amerikansk engelsk for at gøre sig forståelig. Måske derfor blev han mishandlet og skudt.


Snublestenen ud for William Alfred Martin Mikkelsens sidste bopæl, Kullinggade 2, 5700 Svendborg

Niels Valdersdorf Jensen, afd.leder, ph.d. Svendborg Museum, holdt mindetalen om William Mikkelsen.

Kullinggade 2, 5700 Svendborg. Vi er ved at ankomme, direkte fra nedlæggelsen af snublestenen for Harald Halberg ud for Niels Juels Vej 37 i Svendborg.
William Mikkelsen havde ingen pårørende, men mange fra Kullinggade og Skattergade og byen i det hele taget havde valgt at deltage i højtideligheden.

Therkel Stræde, lektor i moderne tysk historie SDU, Holocaustforsker, på vej over Kullinggade til nr. 2.

Uden Therkel Stræde, ingen snublesten på Fyn!

TRIO KLARI v. René Højlund, Ulla Østergaard og Asger Bondo spillede et potpourri:

Sænk kun dit hoved, du blomst, melodi Carl Nielsen.

Derfor kan vort øje glædes, melodi Carl Nielsen

Svantes svanesang, melodi Benny Andersen.

Dorte Schmidt-Nielsen og Therkel Stræde, begge Snublesten Fyn.

Foto: Svendborg Byhistoriske Arkiv

Harald Halberg

Harald Halberg, født den 21.7.1909, clearingmyrdet natten til den 21.4.1945 i sit hjem. Drabsmændene tilhørte Petergruppen. De udøvede den såkaldte 'modterror': Schalburgtage eller clearingmord, som reaktion på den voksende sabotage og andre modstandsaktiviteter fra modstandsbevægelserne i Svendborg.

Harald Halberg var prokurist i virksomheden Halberg.

Niels Jørgen Harald Halberg, godsejer, holdt en mindetale om sin far, til ære og minde om Harald Halberg. Den 12.aug. 2022.

TRIO KLARI v. René Højlund, Ulla Østergaard og Asger Bondo spillede et kort potpourri: “Sænk kun dit hoved, du blomst”, “Derfor kan vort øje glædes” (begge melodi af Carl Nielsen) og “Svantes svanesang” (melodi Benny Andersen).

Snublestenen ud for Niels Juels Vej 37, 5700 Svendborg, hvor Harald Halberg boede, og hvor han blev clearingdræbt natten til den 21.4.1945

Niels Jørgen Harald Halberg, søn af Harald Halberg, godsejer, holdt mindetalen for sin far, Harald Halberg.

Niels Juels Vej 37, 5700 Svendborg


Velkommen! Dorte Schmidt-Nielsen, Snublesten Fyn, byder velkommen til de mange som deltog i ned- læggelsen af snublestenen for Harald Halberg.

TRIO KLARI

René Højlund, Asger Bondo og Ulla Østergaard.

.

Ninon Schloss, Snublesten Fyn.

Der kom mange for at deltage i højtideligheden. Her Henrik Nielsen, viceborgmester, og hans kone Mette Nielsen.

TRIO KLARI v. René Højlund, Ulla Østergaard og Asger Bondo spillede et potpourri: “Sænk kun dit hoved, du blomst”, “Derfor kan vort øje glædes” (begge melodi af Carl Nielsen) og “Svantes svanesang” (melodi Benny Andersen).

Fyns Amts Avis 12. aug. 22: For 77 år siden blev Harald dræbt af nazisterne: Nu har han endelig fået en snublesten

Læs artiklen her

Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Her er en kvinde vi ikke lægger snublesten for

Anna Bella Stern, f. 21.10.1924 i Leipzig, flygtet til Danmark i 1939 med hjælp fra organisationen Jugend Aliyah. Registreret som plejebarn hos Morits og Mélanie Oppenhejm, Kbh., i 1940.


Sidste bopæl i DK var Skaarup Landbrugs- og Husholdningsskole. Her boede hun i et halvt år indtil hun, næsten 19 år gammel, blev arresteret ved den såkaldte ’jødeaktion’ i okt. 1943 og deporteret til Theresienstadt.

Til hendes historie hører også at hun overlevede Theresienstadt og levede sine sidste år i en kibbutz i Israel.


Hun ”findes ikke” i lokalsamfundet. Hun er ikke en del af historien. Vi ville gerne lægge en snublesten for hende og på den måde indskrive hende i dansk besættelsestidshistorie. Men Danmark var ikke hendes sidste frivillige bopæl. Heldigvis ligger der en snublesten for hende i Leipzig.

Fyns Amts Avis den 9. juli 2022

Nu bliver sydfynske ofre for nazismen mindet: - Det er meget forskellige typer ofre, vi har fundet og valgt ud

Læs artiklen her