Snublesten i Nyborg

Fra Odense Ser Rødt, udg. 7. maj 2024 af OsRTV. 

Michael Rathje, Nyborg Avis den 3. maj 2024. Klik på billedet ovenfor og læs artiklen.

Foto: Privat eje

Svend Holm

Svend Holm, fængselsbetjent og modstandsmand i Nyborg. Født 9.4.1918 i Horsens, død 30. 3.1945 på Statshospitalet i Sønderborg. Svend Holm var medlem af en modstandsgruppe af fængselsbetjente og andre ansatte, Nyborg Statsfængsel. Som en udløber af den store befrielse af 20 politiske fanger fra fængslet 11. febr. 1945 blev Svend Holm og to andre fra hans gruppe stukket, arresteret 17. marts 1945, mishandlet på politistationen i Nyborg, overført til husmandsskolen i Odense (Gestapos hovedkvarter på Fyn) hvor han blev tortureret dødeligt af Gestapo og deres danske håndlangere. Gestapo troede at Svend Holm var gruppeleder og vidste hvor gruppens våben var gemt. Han blev overført til Frøslevlejren og få dage senere - for sent - i bevidstløs tilstand indlagt på Sønderborg Statshospital hvor han døde 30. marts 1945. Svend Holm ligger genbegravet på kirkegården i Sønderborg. 

Svend Holm og hans kone ventede et barn som blev født senere på året.

John Maalø Larsen, Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, holder mindetale om Svend Holm.

MVI_6209.MP4

Nyborg Marineforenings kor synger Danmarks Frihedssang: En vinter lang og mørk og hård. Tekst: Sven Møller Kristensen. Musik: Knudåge Riisager. Teksten blev offentliggjort i det illegale blad Frit Danmark's januar-nr. 1945. 

Snublestenen for Svend Holm ligger ud for Nyborg Fængsel, Vindingevej 36, hvor Svend Holm var fængselsbetjent. 

Flere end 60 var mødt frem på cykelstien ud for Nyborg Fængsel  for at ære og mindes Svend Holm.

Svend Holm, Svend Holms søn, med familie deltog i højtideligheden.

Fra Snublesten Fyn: Ninon Schloss, tv. og Dorte Schmidt-Nielsen, th. Bagved th: Per Nyegaard Olesen, kornettist.

Tv: Nyborg Marineforenings kor og musikere. Danmark frit. Tekst: Mads Nielsen, 1945. Musik: Riis-Magnussen. 

Th: Lene Birkeholm holder mindetale om Svend Holm, Aage Carlsen og Erik Vraa Nielsen som blev arresteret samtidig. Lene Birkeholm er datter af Verner Birkeholm, overvagtmester i Nyborg Fængsel og gruppeleder af modstandsgruppen.

Henning Børge Hansen

Henning Børge Hansen, modstandsmand i Nyborg. Født 29. jan. 1925, henrettet i Ryvangen 28. marts 1945.

Henning voksede op som plejebarn hos familien Vogelius Andersen i Nyborg. Som ganske ung blev han optaget i CB-politiet hvor han blev undergruppefører. Da tyskerne tog det danske politi 19. sept. 1944, blev CB-politiet nedlagt, og Henning fortsatte som civilbeskytter i en af Statens civile Luftsværns andre tjenester. Vi ved ikke hvornår Henning og hans to kammerater gik ind i modstandsbevægelsen. Det kan have været i sommeren 1944 efter at modstandsbevægelsen i Nyborg var blevet genetableret. Der kan også have været efter 19. sept. 1944 hvor Hennings storebror der var politibetjent i KBH., blev taget. 

Henning og hans gruppe deltog i våbenmodtagelse, våbeninstruktion og andre illegale aktiviteter. Fra årsskiftet 44/45 også i jernbanesabotage. 

Den 9. marts 1045 blev hans gruppekammerat Bent Christensen arresteret af Gestapo og underkastet tortur. Henning blev arresteret 10. marts om morgenen, overført til Husmands-skolen i Odense og derfra videre til Vestre Fængsel hvor han blev dømt til døden af en tysk krigsret og henrettet i Ryvangen 28. marts 1945. Henning ligger efter familiens ønske genbegravet på Nyborg Kirkegård.

Henning og hans kæreste Olga ventede barn som blev født senere på året. 

Snublestenen for Henning Børge Hansen ligger ud for Skippergade 12, Nyborg, Hennings sidste frivillige bopæl. Her boede han og hans kæreste til leje.

En flagsmykket Skippergade 12. Der var mødt mange frem for at deltage i højtideligheden. Tv. de tre flaggaster fra Marineforeningen.

Lisbeth Brandt, halvsøster til Hennings søn. Dorte S-N, Snublesten Fyn, Freddy Brandt. Th. Arne Lundemann som har en familierelation til Henning.

Elise Kampmann Madsen, f. 1935, halvsøster til Henning, hilser på Dorte Schmidt-Nielsen, Snublesten Fyn.

Tv: Per Nyegaard Olesen -  "Last Post" på kornet.

Th: Marinekoret synger Altid frejdig når du går. Tekst: Chr. Richardt. Melodi: C.E.F. Weyse

Foto: Ingvard Westergaard, Nyborg. 1944

Bendt Stentoft

Bendt Stentoft, f. 17.maj 1925, henrettet i Ryvangen 28. marts 1945.

Bendt voksede op på Landbrugsskolen for døve mænd, Skaboeshusevej i Nyborg, hvor hans far var bestyrer. Bendt var dygtig i skolen, men blev udskrevet midt i 4. mellem da hans far lå for døden. Så gik han på Teknisk Skole og kom i elektrikerlære. Det var hans drøm at blive teknikumingeniør. Vi ved ikke hvornår Bendt og hans kammerater gik ind i modstands-bevægelsen. Det kan have været i sommeren 1944 efter at modstands-bevægelsen i Nyborg var blevet genetableret. Der kan også have været efter 19. sept. 1944 hvor Bendts storebror Jørgen Chr. Carl der var politibetjent i Nyborg, var blevet taget, indsat i Frøslevlejren, deporteret til Buchenwald og videre derfra til krigsfangelejren Mühlberg.

Henning og hans gruppe deltog i våbenmodtagelse, våbeninstruktion og andre illegale aktiviteter. Fra årsskiftet 44/45 også i jernbanesabotage. Tidligt lørdag morgen 10. marts 1945 blev Bendt arresteret på sin bopæl, overført til Husmandsskolen og derfra videre til Vestre Fængsel hvor Bendt og hans to kammerater blev dømt til døden v. en tysk krigsret og henrettet 28. marts 1945. Bendt ligger efter familiens ønske genbegravet på Nyborg Assistenskirkegård. 

Snublestenen for Bendt Stentoft ligger i fortovet ud for Frisengårdsvej 73, Nyborg. Bendts sidste frivillige bopæl.

Nogle af Marineforeningens kormedlemmer og en flaggast på vej til Frisengårdsvej 73.

Per Nyegaard Olesen, spillede "Last Post" på kornet og gør efterflg. honnør for flaget.

Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune, deltog i  højtidelighederne 4. maj.

Mindeord om Bendt Stentoft, skrevet af Chris Stentoft, Bendts nevø. Læst op af Dorte Schmidt-Nielsen.

Chris Stentoft har skrevet et mindeord om sin nevø Bendt. Da Chris Stentoft desværre var forhindret i at være til stede, læste Dorte Schmidt-Nielsen mindeordet om Bendt op. 

Chris er søn af Bendt Stentofts storebror Jørgen Chr. Carl der var politibetjent i Nyborg og blev taget af tyskerne 19. sept. 1944.  Jørgen blev deporteret til Buchenwald og videre til krigsfangelejren Mühlberg. Befriet og hjem med De hvide Busser.

Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Bent Christensen

Bent Christensen, f. 6. febr.1927, henrettet 28.marts1945 i Ryvangen.

Efter mellemskoleeksamen blev Bent math-elev i flåden. Efter den 29. aug. 1943 (Operation Safari) blev Bent interneret. Bents svoger Poul var modstandsmand i Nyborg og kan have inspireret Bent til at gå ind i modstandsbevægelsen. Vi ved ikke hvornår. Sammen med sin gruppe deltog Bent i våbenmodtagelse, våbeninstruktion og andre illegale aktiviteter. Fra årsskiftet 44/45 også i jernbanesabotage. Fredag 9. marts 1945 efter mørkets frembrud skulle Bent bringe våben og ammunition ud til en jernbanesabotage samme nat ved Hjulby. Men der var massiv tysk bevogtning i området, og Bent blev taget og bragt til Husmandsskolen i Odense hvor han blev underkastet "skarpt forhør". Dvs. tortur. Hans to kammerater blev taget næste morgen. Alle tre blev overført fra Husmandsskolen og Odense Arrest i Albanigade til Vestre Fængsel hvor de blev dømt til døden ved en tysk krigsret. Bent blev henrettet 28. marts 1945 i Ryvangen.  Bent ligger efter familiens ønske genbegravet på Nyborg Kirkegård. 

Snublestenen for Bent Christensen ligger ud for Fjordvej 19, Bents sidste frivillige bopæl.

Borgmester Kenneth Muhs sammen med beboer af huset på Fjordvej, Katrine H.V.

Bents nevø Peer Michael i samtale med Dorte Schmidt-Nielsen, Snublesten Fyn.

Der var mange børn med til højtideligheden på Fjordvej. 

Michael Rathje, Nyborg Avis den 29. marts 2024. Klik på billedet ovenfor og læs artiklen.


Peer Michael, Bents nevø, holdt mindetalen for sin morbror. 

MVI_6093.MP4

Marinekoret synger Altid frejdig når du går. Dirigent: Erik Sørensen. Tekst: Chr. Richardt 1867. Melodi: C.E.F.Weyse