Oleg Saucant

Født den 28.10.1920, død den 21.12.1949 af eftervirkninger af fangenskab i KZ-lejren Neuengamme og udelejre.

Oleg Saucant, fotograf - og modstandsmand. Han blev arresteret af Gestapo den 17.8.1944. Efter fangenskab på Husmandsskolen og i Odense Arrest deporteret til Frøslev. Deporteret videre til Neuengamme med udelejre i foråret 1945. Befriet af De hvide Busser den 16.4.1945.

Hans sidste frivillige bopæl var Skårup Vinkelvej 9, 5881 Skårup.

foto: privatejeHarald Halberg

Født den 21.7.1909 i Svendborg. Clearingmyrdet den 21.4.1945 i sit hjem i Svendborg, Niels Juels Vej 37. Morderne var Peter-Gruppen.

Harald Halberg var prokurist i tobaksfirmaet Halberg, Svendborg.