Snublesten Fyn

Derfor snublesten!

Over 70 millioner mennesker døde i Anden Verdenskrig: sagesløse civile ofre, soldater og nazistiske bødler. Det tabstal overstiger menneskelig fatteevne.

Cirka seks millioner jøder blev myrdet af nazisterne og deres håndlangere, heraf fire millioner i de nazistiske KZ- og udryddelseslejre. Og ud over at forfølge jøderne, forfulgte det nazistiske regime også kommunister, socialdemokrater og andre politiske modstandere, romaer, homoseksuelle, mennesker med fysiske og psykiske handicap, Jehovas Vidner, utilpassede mennesker, som de stemplede som "asociale", og i det hele taget enhver, der kom dem i vejen. I Danmark desuden modstandsfolk, ofre for clearing-mord, gendarmer og politibetjente.

Nu og da får man på et fotografi eller en filmstump en slags øjenkontakt med et enkelt offer - et barn, en gammel mand, en ung kvinde. Så mærker man en flig af den smerte og afgrundsdybe tragedie, som den menneskeforagtende nazisme førte med sig.

Bag hvert eneste tal og hvert eneste ansigt er der et menneske. Men mange af nazismens ofre er der ikke engang bevaret billeder af, kun nogle få nøgterne data.

Snublesten er øjenkontakt

Snublesten er en sti ind til det enkelt menneske bag de store tal. Snublesten kan give os en slags øjenkontakt med de enkelte ofre. De små sten i fortovet har navn, årstal for fødsel, arrestation, deportation, KZ-lejr og død. De simple, talende data er indgraveret i en messingplade, som nu og da fanger solens eller gadelampens lys og på den måde kalder på den forbipasserende: stands og tænk! Snublestenen lægges i fortovet foran det hus, hvor det pågældende offer havde sin sidste frivillige bopæl. Den minder os om, at lige netop her på dette sted boede et menneske af kød og blod, et menneske som dig og mig, midt iblandt os. Og dette menneske blev fanget, deporteret, mishandlet og i de fleste tilfælde myrdet under et grusomt politisk regime, hvis menneskeforagt aldrig må glemmes og aldrig gentages. Aldrig mere Holocaust.

Snublesten i hele verden

Snublesten er et decentralt mindesmærke, som er skabt af den tyske kunstner Gunter Demnig.  Det er indtil nu udbredt i 31 europæiske  lande og omfatter flere end 100.000 snublesten. Også i Danmark, besat af Nazi-Tyskland 1940-45, har vi snublesten. Siden 2019 er der i dag (2023)  lagt flere end 100 snublesten i ni danske kommuner. De er lagt for mennesker der blev ofre for nazisternes forbrydelser, på de steder hvor de havde deres sidste frivillige bopæl. 

-  og på Fyn

Også på Fyn krævede den tyske besættelse dødsofre: jøder, modstandsfolk og andre. Også på Fyn skal de mindes med snublesten, så de ikke glemmes. Snublesten skal fortælle fynboer, tilflyttere og turister om den lokale historie, og de skal få de unge og kommende generationer til at gå på opdagelse i lokalmiljøets historie. Den lille historie i den store historie: Hvem var det menneske? 

Vi på Fyn lægger snublesten for at mindes ofre for nazisternes forbrydelser og for at udbrede kendskabet til en vigtig del af vores fælles historie. Derfor gør gruppen Snublesten Fyn alt, hvad vi kan, for at få snublesten på Fyn. 

Ud over 13 snublesten i Odense er der lagt to snublesten  i Assens og tre i Svendborg og Skårup ved Svendborg

I år, 2024:

Den 9. april 2024 lagde vi en snublesten i Odense for den unge skuespiller Bent von Müllen, clearingmyrdet den 29. december 1944 ud for  Odense Teater. Og den 4. maj 2024 lagde vi snublesten for fire unge modstandsfolk i Nyborg: Bent Christensen, Bendt Stentoft, Henning Børge Hansen og Svend Holm. De tre førstnævnte blev henrettet i Ryvangen den 28. marts 1945 - de var mellem 18 og 20 år gamle. Svend Holm blev torteret til døde af Gestapo. Død 30. marts 1945, næsten 27 år gammel. 

.................................................

Se også  Snublesten Danmark:

https://snublesten.dk/

Lyt til offerets (fingerede) jeg-fortælling med denne web-app:

https://snublesten.historienshus.dk/kort

i en afstand af højst 50 m fra snublestenen aktiveres app'en. (Vælg på kort).

tekst på snublesten i Odense: Andreas Skov

Tekst på snublesten i Assens og Svendborg/Skårup: Dorte Schmidt-Nielsen. Indtaling Assens: Therkel Stræde. Indtaling Svendborg/Skårup: Nils Valdersdorf Jensen


IMG-1220.MOV
 Videon er en privatoptagelse fra Jüdisches Museum i Berlin. Kunstner Menashe Kadishman: Fallen Leaves 

Martin Jensen Overby, tidl. formand for Snublesten Fyn, fortæller om Axel Mogens Metz, der blev deporteret fra sit hjem på Hjallesevej 98 i Odense til Theresienstadt i 1943, og som blev mindet med en snublesten i aug. 2021. Imens lytter Claus Houden (V), Søren Freiesleben (EL), Anders W. Berthelsen (A) og Kristian Guldfeldt (C), som alle sidder i By- og Kulturudvalget i Odense. 

Theresienstadt var en ghetto, hvor der herskede koncentrationslejrlignende tilstande. 

Siden udsendelsen (26.juni 2020) har byrådet  vedtaget, at man ville tillade at der blev lagt snublesten i Odense, og at de ikke skal kunne fjernes igen af eventuelle nye beboere.


Kilde: Odense ser rødt, den 26. juni 2020 , her fra https://www.youtube.com/watch?v=zw0ufM4kVmI&t=29s

Snublesten er et græsrodsprojekt. Alle ikke-stats-, regions- og kommunale personer og/eller myndigheder kan lægge snublesten. Snublesten Fyn har udarbejdet en vejledning i at lægge snublesten, ment som en hjælp til dem der måske har brug for det. Hvordan ser processen frem til selve nedsætningen ud?


NÅR MAN VIL LÆGGE SNUBLESTEN

 

1.      Snublesten lægges af græsrødder, civile borgere. Ikke offentlige myndigheder eller institutioner.

 

2.     Snublesten betales ikke af ofrenes slægtninge, men af fonde, banker/sparekasser, private eller hvem snublestens-foreningen ellers søger.

 

 3.     Stift en forening af frivillige - for at få et CVR nr. og en bankkonto, hvilket er en forudsætning for at kunne søge fonde. På www.snublestenfyn.dk findes f.eks. vedtægter for vores forening, under fanen "Om os" : vedtægter

 

4.     Opret bankkonto. Vi søgte efter den billigste bank. Det kostede i 2020 1.800 + 300 at oprette konto. Banken skal have vedtægter - og en del andet papirarbejde! Underskrifter mm. Bemærk: det er meget besværligt at skifte kasserer. Hvilket banken åbenbart er nødt til – p.g.a. regler for at undgå pengevask.

 

5.     Find/vælg ofre. Research m.h.p. dokumentation – til brug for ansøgning om tilladelse, først til a) kommunen og bagefter til b) Gunter Demnig.

 

6.     Inden ansøgningerne: find slægtning(e) til offeret, om muligt, og indhent deres accept af en snublesten for deres pårørende. Man lægger ikke snublesten imod familiens ønske. I ansøgningsskemaet til Demnig anfører vi, at vi har kontakt til pårørende.

 

7.     Ansøg kommunen om tilladelse til at lægge snublesten ud for den/de pågældende adresser – offerets sidste frivillige bopæl. Alternativt: arbejdssted. Snublestenen lægges på offentlig grund (ikke privat). Den må ikke siden flyttes eller fjernes. Ønske om donation af brolægger: se pkt. 11. Bemærk: En kommune kan godt finde på at godkende, men på deres betingelser (som strider mod kunstnerens koncept), så vær lige opmærksom. Hvis kommunen insisterer på retten til at flytte fjerne en snublesten på et senere tidspunkt, vil kunstneren slet ikke lave en snublesten til den.

 

8.     Ansøg Gunter Demnig om snublesten. Se https://www.stolpersteine.eu/schritte/#c324.

Anne Thomas står for de udenlandske kontakter.: international@stolpersteine.eu

Der ligger ikke et ansøgningsskema på Stolpersteine.eu. Vi har selv udviklet et med angivelse af: Navn -  Foto - Fødselsår og -sted – Sidste frivillige bopæl - Dato og år for arrestation – Dato og år for internering/lejr(e) og deportation/KZ-lejr(e) - Dødsdato og -år + dødssted (eller: befriet)  – Årsag, fx jøde, modstandsmand, kommunist, clearingmyrdet, politibetjent - Nærmere oplysninger (hændelsesforløbet) -  Kontakt til pårørende … Samt vedlagt dokumentation.

Anne Thomas vil have én ansøgning m. dokumentation, pr. by.

 

9.  Begynd at søge fonde. En snublesten koster d.d. 132 Euro, hertil kommer porto. Hvis Gunter Demnig ønsker at komme og lægge snublestenen selv, skal han have hotel, kost mm. betalt. Desuden måske udgift til musik ved højtideligheden. Fondssøgning før eller efter kommunens godkendelse – afh. af de første responser fra kommunen.

 

10.  Inskriptionerne (på stenene) - strikte regler. Når Demnig har imødekommet ansøgningen, sender Anne Thomas filer til inskriptioner på snublestenene. For at undgå spildtid er det klogt at sætte sig nøje ind i reglerne for disse. Strider foreningens forslag til inskription mod Gunter Demnigs koncept, bliver de ikke godkendt. 

 

11.  Søg gravetilladelse i kommunen.

Når godkendelser er i hus, aftales en dato for nedlæggelsen, der passer kommunen (teknisk forvaltning). Hvis man ønsker deltagelse af borgmester, sørger man for, at den er afstemt med borgmesterens kalender. Vi har været heldige, at de fire kommuner på Fyn, som vi har lagt sten i, har doneret brolægger – (et enkelt sted efter lidt pres!). Dette ønske kan man evt. fremsætte allerede i ansøgningen.

 

12.  Send pressemeddelelse ud – til presse, pårørende (invitation), naboer, skoler i nærheden, andre involverede og interesserede …

 

13.  Aftal en tur rundt til adresserne med en fra teknisk forvaltning og brolægger. Marker præcis, hvor stenen skal lægges, gerne i samråd med beboerne  – aftal evt. hvordan (f. eks. med chaussésten omkring). Sørg for at snublestenen ikke bare bliver lagt i grus, men i bastardmørtel eller hvad teknisk forvaltning foreslår. 

 

God ide at sende video med instruktion i hvordan snublestenen skal lægges, til brolægger. Vi havde problemer med brolægger/anlægsgartner i en af kommunerne… https://www.youtube.com/watch?v=b4HzUB8nFh8 og https://www.stolpersteine.eu/schritte/#c324.

 

14.  Orientere det lokale politi om den/de kommende højtideligheder. De plejer at sige OK, men for at være på den sikre side! Faktisk krævede politiet i en kommune ansøgning om tilladelse til at afholde arrangementet i f.m. nedsættelse af snublesten. Ansøgn. om arrangement: Politi.dk, -> service og tilladelser -> offentlige arrangementer. Kommunens tilladelse til at lægge snublesten vedlægges ansøgningen. Der søges om hver enkelt snublesten.)

 

 

15.  Planlæg højtideligheden. Demnig sætter maks. 20 min. af pr. sted. Vi har valgt ca. 45 min. Find taler til mindetalen om offeret. Musik kan stærkt anbefales. Det gør det til en højtidelig stund.

 

Ja, der er mange ting, der skal gøres. Men det kan lade sig gøre. I Snublesten Fyn er vi to om det ovenfor beskrevne. Desuden har vi en kasserer og en IT-dygtig til vor hjemmeside.

Problemer, spørgsmål, undervejs? Masser! Bare spørg, hvis I tror, der er noget, vi kan hjælpe med.

 

Venlig hilsen

Ninon Schloss

Dorte Schmidt-Nielsen

Snublesten Fyn

www.snublestenfyn.dk

Vi kan kontaktes på vores mailadresser