Snublesten Fyn

Derfor snublesten!

Over 70 millioner mennesker døde i Anden Verdenskrig: sagesløse civile ofre, soldater og nazistiske bødler. Det tabstal overstiger menneskelig fatteevne.

Cirka seks millioner jøder blev myrdet af nazisterne og deres håndlangere, heraf fire millioner i de nazistiske KZ- og udryddelseslejre. Og ud over at forfølge jøderne, forfulgte det nazistiske regime også kommunister, socialdemokrater og andre politiske modstandere, romaer, homoseksuelle, mennesker med fysiske og psykiske handicap, Jehovas Vidner, utilpassede mennesker, som de stemplede som "asociale", og i det hele taget enhver, der kom dem i vejen. I Danmark desuden modstandsfolk, ofre for clearing-mord, gendarmer og politibetjente.

Nu og da får man på et fotografi eller en filmstump en slags øjenkontakt med et enkelt offer - et barn, en gammel mand, en ung kvinde. Så mærker man en flig af den smerte og afgrundsdybe tragedie, som den menneskeforagtende nazisme førte med sig.

Bag hvert eneste tal og hvert eneste ansigt er der et menneske. Men mange af nazismens ofre er der ikke engang bevaret billeder af, kun nogle få nøgterne data.

Snublesten er øjenkontakt

Snublesten er en sti ind til det enkelt menneske bag de store tal. Snublesten kan give os en slags øjenkontakt med de enkelte ofre. De små sten i fortovet har navn, årstal for fødsel, arrestation, deportation, KZ-lejr og død. De simple, talende data er indgraveret i en messingplade, som nu og da fanger solens eller gadelampens lys og på den måde kalder på den forbipasserende: stands og tænk! Snublestenen lægges i fortovet foran det hus, hvor det pågældende offer havde sin sidste frivillige bopæl. Den minder os om, at lige netop her på dette sted boede et menneske af kød og blod, et menneske som dig og mig, midt iblandt os. Og dette menneske blev fanget, deporteret, mishandlet og i de fleste tilfælde myrdet under et grusomt politisk regime, hvis menneskeforagt aldrig må glemmes og aldrig gentages. Aldrig mere Holocaust.

Snublesten i hele verden

Snublesten er et decentralt mindesmærke, som er skabt af den tyske kunstner Gunter Demnig.  Det er indtil nu udbredt i 31 europæiske  lande og omfatter flere end 100.000 snublesten. Også i Danmark, besat af Nazi-Tyskland 1940-45, har vi snublesten. Siden 2019 er der i dag (2023)  lagt flere end 100 snublesten i ni danske kommuner. De er lagt for mennesker der blev ofre for nazisternes forbrydelser, på de steder hvor de havde deres sidste frivillige bopæl. 

-  og på Fyn

Også på Fyn krævede den tyske besættelse dødsofre: jøder, modstandsfolk og andre. Også på Fyn skal de mindes med snublesten, så de ikke glemmes. Snublesten skal fortælle fynboer, tilflyttere og turister om den lokale historie, og de skal få de unge og kommende generationer til at gå på opdagelse i lokalmiljøets historie. Den lille historie i den store historie: Hvem var det menneske? 

Vi på Fyn lægger snublesten for at mindes ofre for nazisternes forbrydelser og for at udbrede kendskabet til en vigtig del af vores fælles historie. Derfor gør gruppen Snublesten Fyn alt, hvad vi kan, for at få snublesten på Fyn. 

Ud over 13 snublesten i Odense er der lagt to snublesten  i Assens og tre i Svendborg og Skårup ved Svendborg

Den 9. april 2024 lagde vi en snublesten i Odense for den unge skuespiller Bent von Müllen, clearingmyrdet den 29. december 1944 ud for  Odense Teater. Og den 4. maj 2024 lægger vi snublesten for fire unge modstandsfolk i Nyborg: Bent Christensen, Bendt Stentoft, Henning Børge Hansen og Svend Holm. De tre førstnævnte blev henrettet i Ryvangen den 28. marts 1945 - mellem 18 og 20 år gamle. Svend Holm blev torteret til døde af Gestapo. Død 30. marts 1945.

.......

INVITATION

Nu bliver de første snublesten lagt i Nyborg

den 4. maj 2024 kl. 10 – 14.

De første snublesten blev lagt i København i 2019. Foreningen Snublesten Fyn blev dannet i 2020 for at få snublesten til Fyn. Det lykkedes i 2021 med ti snublesten i Odense (hvoraf den ene er lagt af Snublesten Danmark), fulgt op i 2022 af yderligere tre i Odense, to snublesten i Assens og tre i Svendborg og Skårup.

Nu bliver også Nyborg en del af det internationale kunstværk og verdens største decentrale mindesmærke, der er skabt af den tyske kunstner Gunter Demnig i begyndelse af 1990’erne, og som i dag har bredt sig til over 30 lande.

Der er i skrivende stund lagt over 100.000 snublesten i hele verden.

Med snublesten mindes vi kendte såvel som ukendte ofre for nazismen. Samtidig minder snublesten os om, at fred og frihed ikke er en given sag. Snublesten bliver lagt for forskellige samfundsgrupper: jøder, kommunister, modstandsfolk, politifolk og ofre for den tyske ”modterror” (clearingmord).

I Nyborg vil snublestenene kunne indgå i fortællingerne om besættelsestiden i Nyborg.

De tre første snublesten i Nyborg bliver lagt for tre unge mænd, der var i modstandsgruppe sammen – og som blev henrettet i Ryvangen 28.3.1945.

Kl. 10 lægges en snublesten for Bendt Stentoft ud for Frisengårdsvej 73, hvor han boede. Bendt Stentoft var modstandsmand, arresteret tidligt om morgenen 10.3.1945, fængslet og dømt til døden v. en tysk krigsret for våbenmodtagelse og sabotage. Henrettet i Ryvang en 28. marts 1945. Bendt Stentoft nåede ikke at blive 20 år. Hans nevø Chris Stentoft har skrevet en mindetale om sin farbror, som Dorte Schmidt-Nielsen fra Snublesten Fyn vil læse op.

Kl. 11 lægges en snublesten for Bent Christensen ud for Fjordvej 19, hvor han boede. Han blev arresteret 9. marts, da han var på vej med våben og sprængstof til en jernbanesabotage samme aften ved Hjulby; fængslet og dømt til døden som sine gruppekammerater. Henrettet i Ryvangen 28.3.1945. Han var lige blevet 18 år. Hans nevø Peer Michael vil holde tale til minde om og ære for sin morbror, Bent Christensen.

Kl. 12 lægges en snublesten for Henning Børge Hansen ud for Skippergade 12, hvor han boede sammen med sin kæreste Olga. Henning Børge Hansen blev som Bendt Stentoft arresteret tidligt om morgenen 10.marts, fængslet og dømt til døden. Henrettet i Ryvangen 28. marts 1945. Han blev 20 år. Hans plejebrors datter, Lise Høst Madsen, vil tale til minde om og ære for sin fars bror, Henning Børge Hansen.

Kl. 13 lægges en snublesten for Svend Holm i cykelstien ud for Nyborg Fængsel, Vindingevej 36. Svend Holm var fængselsbetjent og modstandsmand. Efter en vellykket befrielse af 20 politiske fanger fra Nyborg Statsfængsel i febr. 1945 blev han stukket, arresteret i marts og udsat for bestialsk og dødelig tortur af Gestapo på Husmandsskolen i Odense. Overført til Frøslevlejren og først fire dage senere i bevidstløs tilstand indlagt på Statshospitalet i Sønderborg, hvor han døde få timer senere. Han nåede ikke at blive 28 år. John Maalø Larsen, Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, holder mindetalen for Svend Holm. Og Lene Birkeholm, datter af vagtmester i fængslet Verner Birkeholm, som sammen med vicefængselsinspektør Carsten Rafael spillede en betydelig rolle ved befrielse af de 20 politiske fanger, vil tale for at ære og mindes Svend Holm og hans kammerater i modstandsgruppen med folk fra fængslet. Lene Birkeholms far var i samme modstandsgruppe som Svend Holm og fængselsbetjent og modstandsmand Aage Carlsen, der sad fængslet sammen med Svend Holm, og fra cellen ved siden af Svend Holms hørte, hvad der skete.

Nyborg Marineforenings Kor deltager sammen med trompetist Per Nygaard Olesen.

Snublesten Fyn takker de mange, der har hjulpet os i vores research, og fonde og private for at støtte os med midler og opmuntring:

Lise Høst Madsen

Fynbo Fonden

Fængselsforbundet

Tak til Nyborg Kommune for hjælp og for donation af brolægger.

På vegne af Snublesten Fyn: af hjertet TAK!

Dorte Schmidt-Nielsen og Ninon Schloss

Snublesten Fyn

Yderligere information kan findes på www.snublestenfyn.dk

..........................................................

Se vores hjemmeside:

 www.snublestenfyn.dk 

og hjemmesiden for Snublesten Danmark:

https://snublesten.dk/

Lyt til offerets (fingerede) jeg-fortælling med denne web-app:

https://snublesten.historienshus.dk/kort

i en afstand af højst 50 m fra snublestenen aktiveres app'en. (Vælg på kort).

tekst på snublesten i Odense: Andreas Skov

Tekst på snublesten i Assens og Svendborg/Skårup: Dorte Schmidt-Nielsen. Indtaling Assens: Therkel Stræde. Indtaling Svendborg/Skårup: Nils Valdersdorf Jensen


IMG-1220.MOV
 Videon er en privatoptagelse fra Jüdisches Museum i Berlin. Kunstner Menashe Kadishman: Fallen Leaves 

Martin Jensen Overby, tidl. formand for Snublesten Fyn, fortæller om Axel Mogens Metz, der blev deporteret fra sit hjem på Hjallesevej 98 i Odense til Theresienstadt i 1943, og som blev mindet med en snublesten i aug. 2021. Imens lytter Claus Houden (V), Søren Freiesleben (EL), Anders W. Berthelsen (A) og Kristian Guldfeldt (C), som alle sidder i By- og Kulturudvalget i Odense. 

Theresienstadt var en ghetto, hvor der herskede koncentrationslejrlignende tilstande. 

Siden udsendelsen (26.juni 2020) har byrådet  vedtaget, at man ville tillade at der bliver lagt snublesten i Odense, og at de ikke skal kunne fjernes igen af eventuelle nye beboere.


Kilde: Odense ser rødt, den 26. juni 2020 , her fra https://www.youtube.com/watch?v=zw0ufM4kVmI&t=29s